Bilge Nesil Koleji ×
0312 328 82 28 | 0555 098 66 08 | bilgenesilkoleji@gmail.com | Bursluluk Sınav Başvurusu

“ÖĞRENCİ-VELİ-OKUL” HAK VE SORUMLULUKLARI

.......................

ÖĞRENCİ HAKLARI

 • .......................

ÖĞRENCİ SORUMLULUKLARI

 • .......................

VELİ HAKLARI

 • .......................

VELİ SORUMLULUKLARI

 • Çocuğunun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olma,
 • Okulun duyuru ve yayınlarını takip etme,
 • Bilgi edinme ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri gönderme,
 • Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılma,
 • İhtiyaç duyduğunda çocuğunun ödevlerine katkı sağlama,
 • Çocuğunun okumasına, araştırmasına daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olma,
 • Evde, o gün okulda yapılanları paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğuyla birlikte yapma,
 • Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılma,
 • Çocuğunun, okul kurallarına uyması için gerekli desteği sağlama,
 • Çocuğunun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeleri hakkında okulu zamanında bilgilendirme.

OKUL HAKLARI

 • Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görme,
 • Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını isteme,
 • Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek değiştirme,
 • Okul kurallarına uyulmadığında çeşitli yaptırımlar uygulama.

OKUL SORUMLULUKLARI

 • Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanım sağlama,
 • Okulda olumlu bir kültür yaratma,
 • Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım yapmama,
 • Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamama,
 • Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratma,
 • Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlama,
 • Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişme,
 • Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratma,
 • Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etme,
 • Okul - toplum ilişkisini geliştirme,
 • Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenleme ve ilgilileri zamanında bilgilendirme,
 • Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenleme,
 • Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretme,
 • Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirme,
 • Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplama, değerlendirme, sonuçlarını ilgililerle paylaşma ve gizliliğini sağlama,
 • Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlama,
 • Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermeme,
 • Bilimsel süreli yayınları okul kütüphanesinde kullanıma sunma,
 • Öğrenciler için toplumsal hizmet etkinlikleri planlama ve yürütme.